De vanligaste frågorna om Roslagswhisky Eko No. 1

Vad är Roslagswhisky Eko No. 1?

Den tillverkas av ekologisk KRAV-märkt kornmalt från Sverige, vilket har mältats hos Viking Malt i Halmstad. Mäskningen sker med ekologisk jäst i batcher om 500 liter. Efter jästidens slut destillerar vi mäsken två gånger i kopparpannor som kommer från Firma Carl i Eislingen, Tyskland. Vi har två batchpannor med kolonn.

Hur märks mitt fat?

Alla fat märks med fatägarens identitet och den önskade texten som angavs på anmälningssedeln. Märkningsskylten är tillverkad av Skyltdirect på Blidö.

Kan jag köpa del i fat?

Nej, vi är ett litet småskaligt företag och för att förenkla administrationen kan ett fat bara ha en ägare.

Vad är det för fat?

Exklusivt specialbyggt 30-liters Oloroso sherryfat, tillverkat av en välrenommerad fattillverkare i Tyskland. På de ursprungliga 500-litersfaten har Olorososherry lagrats och dessa fat har sedan byggts om till 30-litersfat för Norrtelje Brenneris räkning.

Hur lagras mitt fat?

I vår svala skattkammare med ca 70 % luftfuktighet och temperatur som följer årstiderna. Under en lagring på tre år beräknar vi ”Angels Share- förlusten” till ca 6–7 %.

När återbetalas lånet?

Lånet kvittas vid köp av den färdiga whiskyn på godkänt försäljningsställe efter att fatägarbeviset/skuldebrevet har skickats in i original till oss.

Kan förändrade skatteregler påverka mitt fatpris?

Om gällande lagstiftning och skatteregler förändras äger vi rätt att ändra avtalets villkor så att villkoren anpassas efter det nya regelverket.

Kan jag hälsa på mitt fat?

Vi anordnar regelbundet fatlagringsdagar då du som fatägare ges möjlighet till provsmakning, så även ta med gäster. En serveringsavgift (cirka 20 kr/cl) måste tas ut i enlighet med gällande lagar. Eventuella gäster betalar för besöket enligt Bolagets gällande prislista. Datum för fatlagringsdagar aviseras i god tid direkt till Beställaren eller på Bolaget hemsida (www.norrteljebrenneri.se).

Hur mycket whisky blir det ur ett 30-litersfat?

Vi garanterar att det blir minst 48 flaskor á 50 cl. Vid buteljerings- eller leveranstillfället kan fatet innehålla mer än den garanterade volymen, d.v.s. ge fler flaskor. Fatägaren erbjuds då att köpa även denna extravolym till samma pris per flaska som de övriga 48 st.

Hur länge kan jag låta fatet ligga hos er?

Tre års lagring och försäkring ingår i fatvårdsavgiften. Önskar du fortsätta lagringen tecknas ett förlängningsavtal i nivå med nuvarande prismodell.

Får jag behålla fatet?

Ja, du kan efter buteljering köpa ut det tomma fatet för 3 400 kr (inkl. moms).

Vad står det på flaskans etikett?

Den text du meddelat oss i samband med att du begärt buteljering (max 30 tecken) samt lagstadgad information såsom tillverkare, volym och alkoholhalt. Dessutom framgår information från produktionens batchkort, såsom datum för mäskning, destillation och fatfyllning.

Vad är fatägarbeviset/skuldebrevet?

Fatägarbeviset (skuldebrevet) är en värdehandling. Det kan inte överlåtas.

You must be 21 years old to visit this site.

Please verify your age